OPAL

BLACK OPAL

BLACK OPAL ARCADE

LIGHTNING RIDGE

ADVENTURE
Finns det redan en gruva på marken jag köper?
Nej, gruvan är helt orörd och det är du som bestämmer när/vad som kommer att göras.

Det står att man köper en lease på 25 år, hur fungerar det?
Att man äger denna mark i 25 år och att man väljer vad man vill göra med den. Det är en engångskostnad och inga ytterligare kostnader tillkommer.

Hur kommer det sig är det är en square fot man köper? och hur mycket är det omvandlat till cm?
Vi har valt denna storlek av flera orsaker. När man registrerar en gruva i Lightning Ridge och ska bli gruvarbetare måste man gå en kurs, denna tar tid och kostar pengar, det är krångligt och för de flesta omöjligt. Med en ”square fot” är det ända sättet att få upp jorden med en 9inch borrmaskin. Det är både enkelt att få utfört och man får upp 85% av sin mark på en och samma gång. En ”square fot” är 31x31cm

Kan man bara åka dit med hink & spade om man skulle vilja gräva?
I praktiken kan man göra det men opalerna ligger mellan 5-25 meter ner i marken.

Hur stor är chansen att det finns värdefull opal på min mark?
Omöjligt att svara på, mycket handlar om tur. Vad vi dock kan lova är att den mark/fält vi har valt är det bästa man kan täcka sig.

Hur och var säljer man sin opal?
Flera lokala opalköpare finns alltid tillgängliga i Lightning Ridge.

Hur vet man värdet på en opal?
Ett center där opaler värderas för dig är öppet varje Lördag i L/R.

Kan man leta efter opal på sin ”square foot lease”?
Den enda metod som kan användas på en ”square foot lease” är med en borrmaskin
som borrar ett hål. Kostnaden är ca 12AUD per meter.

Hur organiserar man ett borr hål.
Vi på Black Opal Arcade kan assistera och borra eller rekommendera borrbolag för dig.

Kan man lita på en värdering?
En utvald grupp med juvelerare, köpare och opalgrävare sätter sina priser på en opal.
Deras genomsnittliga pris är ett rekommenderat grossist pris.

Måste man slipa och polera en opal?
Om en opal ska insättas i ett smycke måste den slipas och poleras för att bättre
framhäva alla dess färger. Vi man däremot sälja den rå går det alldeles utmärk, priset är då dock lite lägre.

Kan man slipa opalen i L/R och hur mycket kostar det?
Det finns ett flertal slipare i L/R och priset är varierande beroende på dess storlek och kvalitet. Kostnaden är ca 6AUD per opal.

Kan någon annan än ägaren av certifikatet utföra en testborrning eller grävning på en ”square foot lease”?
Nej, det är certifikat innehavaren som bestämmer över sin mark.

Kan ett certifikat säljas eller byta ägare?
Nej

Måste certifikatet visas i L/R om borrning av ett test hål önskas?
Nej, pass eller annan identifiering är tillräcklig.

Kan man avsäga sig sitt certifikat och få pengarna tillbaka?
Man kan avsäga sig sitt certifikat, men inga återbetalningar kommer att ske.

Vad händer om ett certifikat försvinner, förstörs eller stjäls?
Ingen aktivitet på ens ”square foot lease” kan inträffa eftersom identifiering krävs. Med identifiering kan man erhålla ett nytt certifikat mot en liten avgift(10AUD).

Vad betyder numren på aluminium brickan?
De är koordinater som du kan använda på Google Earth för att finna din gruvas exakta position i Lightning Ridge.

Vilka transportmedel finns tillgängliga i L/R?
Biluthyrning, bussturer samt en välgörenhets buss som Lightning Ridge Bowling club erbjuder.

Vilka boende möjligheter finns det i L/R?
Hotel, motel, gästhus och camping platser.

Vilken typ av klädsel rekommenderas i L/R?
Hatt, solskyddsfaktor och lättare klädsel är vad som behövs den största delen av året.

Copyright © 2019 Black Opal Arcade