OPAL

BLACK OPAL

BLACK OPAL ARCADE

LIGHTNING RIDGE

ADVENTURE
Historia
Namnet Lightning Ridge tros komma från en gammal sägen i vilken en herde, hans hund och över 600 får dödades av ett blixtnedslag under ett kraftigt åskväder i området.
Den svarta opalen upptäcktes i Lightning Ridge i slutet av 1880-talet. De första stenarna hittades i uttorkade vattendrag och i rotvältor efter nedfallna träd. 1901 grävde gränsryttaren Jack Murray det första handsänkta gruvhålet.
Bland pionjärerna fanns också gruvarbetaren Charlie Nettleton från Bathurst som började sitt opalsökande på fälten i White Cliffs, dock utan större framgång. Han fortsatte att prospektera på en av höjderna i området runt Angledool, senare känt som Nettleton’s Hill. Detta kom att bli platsen för Lightning Ridge. År 1903 gjorde Charlie den första dokumenterade försäljningen av opaler från fältet. Hans stenar såldes då för 30 dollar – om han istället hade väntat i ytterligare 5 år hade värdet varit 50 gånger högre.

3 mile
Efterfrågan på opaler eskalerade med raketfart, vilket ledde till en anstormning av lycksökare från hela världen. Den intensiva jakten på opaler resulterade i många nya opalfält i området kring Lightning Ridge.
Tre engelska mil utanför Lightning Ridge ligger ett av de mest kända opalfälten – ”3 mile”. Det har varit ett mycket produktivt område sedan början av 1900-talet men än idag hittas det fina svarta opaler här.

Grawin
Efter en längre tid utan några större fyndigheter hittades Grawin på 1970-talet. Fältet är beläget ca 45 km väster om Lightning Ridge. Omgivande områden förvandlades snart till nya rika fält som exempelvis Sheep Yard och Carter’s, som i mitten på 80 talet hade en enorm aktivitet där stora mängder svart opal producerades. Efter en 10 år lång opaltorka tog det sedan ny fart igen och ett flertal nya fält, som Mulgas och Wee Warra, hittades. Än idag kommer stora mängder svart opal från just detta område.

Coocoran
Coocoran, 20 km väster om Lightning Ridge, är med sina enorma fyndigheter det mest omtalade opalområdet genom tiderna. Under 90-talet hittades här fler än 40 nya fält och den svarta opalen har kommit att ge en enorm trygghet och rikedom för hela samhället. I Lightning Ridge bor nu fler dollar-miljonärer per invånare än i någon annan ort i Australien.

På grund av begränsningar när det gäller nya markområden har dock endast mindre fält, som Jag Hill, Wyoming och Mehi, hittats under senare år och det är osäkert när eller om det kommer att släppas nya prospekteringsområden.