OPAL

BLACK OPAL

BLACK OPAL ARCADE

LIGHTNING RIDGE

ADVENTURE
Företaget har australiska ägare och huvudkontoret ligger i Arcadia Vale, strax norr om Sydney. Vi har även filial- och distributionskontor i Lightning Ridge och i Sverige.

Black Opal Arcade drivs av entreprenörer med mer än 20 års erfarenhet från opalfälten. I början av 1990-talet inledde vi våra prospektborrningar och under åren har vi hittat ett flertal fält som vi också har namngett. Vår kompetens och kunskap om opaler omfattar allt från gruvdrift, brytning, sortering, slipning, prissättning och försäljning.

Black Opal Arcade ger dig möjligheten att äga din egna opalmark. Vårt kontor i centrala Lightning Ridge ger dig all den hjälp och information som du behöver om du vill besöka din opalmark.

Copyright © 2019 Black Opal Arcade