OPAL

BLACK OPAL

BLACK OPAL ARCADE

LIGHTNING RIDGE

ADVENTURE
Vlj paket och flt, skriv in dina personliga uppgifter och bestll.
Black Opal Arcade registrerar din unika mark och konfirmerar kpet direkt via ett e-mail, med ett registrerings nummer och kvitto.
Inom 3-10 dagar kommer du f ett signerat personligt certifikat med gruvans registrerings nummer och ditt unika plot nummer. Nu har du blivit juridisk gare av en 25-rslease p en square foot opalmark.

Certifikatet r giltigt frn och med datumet det r signerat.

Copyright © 2019 Black Opal Arcade