OPAL

BLACK OPAL

BLACK OPAL ARCADE

LIGHTNING RIDGE

ADVENTURE
Välj paket och fält, skriv in dina personliga uppgifter och beställ.
Black Opal Arcade registrerar din unika mark och konfirmerar köpet direkt via ett e-mail, med ett registrerings nummer och kvitto.
Inom 3-10 dagar kommer du få ett signerat personligt certifikat med gruvans registrerings nummer och ditt unika plot nummer. Nu har du blivit juridisk ägare av en 25-årslease på en square foot opalmark.

Certifikatet är giltigt från och med datumet det är signerat.